Jump to content

sirwiz

Administrator
 • Content Count

  3,799
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  89

Everything posted by sirwiz

 1. Do symulacji dopuszcza się miny dźwiękowe oraz miotające. Używając min miotających o ładunku pirotechnicznym, należy stosować wszelkie zasady dotyczące pirotechniki. Miny miotające ładunek mechaniczny należy wypełniać grochem lub kulkami asg. Zabrania się używania min miotających odpalanych przez nacisk lub odciąg, chyba że organizator zaznaczy inaczej. Miny dźwiękowe rażą wszystkie osoby w promieniu 4 m. Osoby trafione losują karty jak przy trafieniu. Miny które miotają ładunek kulek lub grochu działają na zasadzie trafienia.
 2. Kamizelka musi mieć oryginalne wkłady kuloodporne klasy min III wg norm NIJ, hełm musi być kevlarowy lub z podobnego materiału, lub stalowy (plastikowe "nie działają" za wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej). Powyższe osłony mogą być kopiami wykonanymi z innych materiałów (plastik, pianka) ale ich sztywność i masa musi odpowiadać oryginalnym odpowiednikom (hełm masa min. 1500 g, wkłady kamizelki min. 6 kg). Każde pierwsze fizyczne trafienie w osłonę balistyczną: Gracz upada, odplombowuje kartę, zapisuje na niej godzinę trafienia i ignoruje jej treść. Wraca natychmiast do gry. Osłona balistyczna przestaje działać do czasu powrotu do bazy. Gracz może pobrać nową kartę od medyka. Trafiony gracz bez karty uznawany jest za KIA.
 3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma przemocy, walki czy zapasów. Zlikwidowanie przeciwnika w walce wręcz następuje poprzez dotknięcie go w korpus lub głowę i wypowiedzenie słowa "zabity",�� w tym momencie ofiara powinna zachować się jak przy trafieniu czyli upaść, ale bez wyciągania karty (automatyczne KIA). Zabity za pomocą "silent kill'a" nie może w żaden sposób komunikować się z innymi graczami i musi pozostać na miejscu do czasu oddalenia się innych osób w okolicy lub do momentu wskazanego przez osobę, która go "zabiła" (w granicach rozsądku, nie dłużej niż 1 h, nakaz taki ma umożliwić skryte wykonanie zadania przez osobę likwidującą np. wartownika). Można również użyć hasła "ogłuszony" (również dotykając celu). Ogłuszona osoba jest niezdolna do komunikacji, poruszania się czy walki przez 10 min. lub do momentu ocucenia przez innego gracza.
 4. sirwiz

  Dobijanie

  Aby dobić rannego w sposób pewny (uzyskać wynik KIA) należy podejść na odległość minimum 2 m i wypowiedzieć hasło "dobijam". Ranny, niezależnie od dotychczasowego stanu automatycznie przechodzi w status KIA i nie może zostać opatrzony.
 5. Umożliwia się niszczenie przedmiotów wrażliwych (notatek, map, radiostacji etc.) poprzez przyczepienie do nich wydrukowanej wcześniej w kolorze, karty eksplozji w/g wzoru z załącznika w formacie minimum A5. Karta działa w promieniu 2m od miejsca umieszczenia. Wszystkie przedmioty w tym rejonie uznaje się za zniszczone i nie można ich przejrzeć, ani odczytać. Można popełnić samobójstwo poprzez naklejenie na siebie karty eksplozji. W takim wypadku giniemy (KIA) oraz ulegają zniszczeniu wszystkie przedmioty jakie posiadamy i przenosimy. Wybuch taki nie może być użyty do zadania jakiejkolwiek rany dla innych osób.<p><a href="<fileStore.core_Attachment>/monthly_2016_01/eksplozja_pdf.978cde54413f1c1cb26dfbaee39e611b" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="2626" src="<fileStore.core_Attachment>/monthly_2016_01/eksplozja_pdf.978cde54413f1c1cb26dfbaee39e611b" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p> eksplozja.pdf
 6. Niszczenie pojazdów odbywa się za pomocą markera paintballowego, dostarczonego przez organizatora. Trafienie pojazdu następuje poprzez skuteczny ostrzał w szyby pojazdu.
 7. sirwiz

  Pojazdy

  Pojazdy kołowe z włączonymi światłami awaryjnymi i pomarańczowym kogutem - możliwość prowadzenia ognia z i do pojazdu, pojazd jest osłoną balistyczną. Pojazdy te mogą zatrzymywać się i dokonywać desantu w dowolnym miejscu, nawet prowadząc ogień. Bez jakichkolwiek zasad szczegółowych. Pojazdy kołowe z włączonymi światłami awaryjnymi, występującymi jako śmigła. Nie można ostrzelać takiego pojazdu, ani nie wolno prowadzić ognia airsoftowego ze środka. Śmigła te posiadają system wykrywania pocisków i mogą prowadzić automatyczny ogień w kierunku ostrzału. Kierowca jest jednocześnie "moderatorem" i on decyduje o użyciu "przeciwdziała", które działa obszarowo, wg. uznania w razie stwierdzenia bezpośredniego ostrzału pojazdu. Desant ze śmigła - pojazd zatrzymuje się w miejscu desantu, desantowani zakładają pomarańczowe kamizelki i wychodzą z pojazdu. Pojazd odjeżdża i zdesantowani odpalają timer 5 minut, dopiero po upływie tego czasu zdesantowani wchodzą do gry (zrzut spadochronowy). Jeśli w tym czasie wróg znajdzie się w promieniu 30m od zdesantowanych (nie musi strzelać - do pojazdu nawet nie może po pojazd odpowie przeciwdziałem), cały zrzut uważany jest za zestrzelony z ziemi podczas zrzutu i wyeliminowany (KIA). Desant można przerwać w każdej chwili, jednak osoby które już opuściły pojazd, pozostają w powietrzu, a pojazd opuszcza strefę zrzutu. 4. Podejmowanie - składa się z dwóch faz Faza-1 zabezpieczenia (czas 5 minut, możliwa interakcja z wrogiem): wyznaczone koordynaty, pojazd zatrzymuje się 100m od strefy i czeka 5 minut, w tym czasie podejmowani muszą zająć i zabezpieczyć lądowisko oraz odpalić znacznik (latarka, świeca dymna - wg decyzji organizatora), trzeba utrzymać lądowisko przez 5 minut (po odpaleniu znacznika), po upływie tego czasu uznaje się, że podjęcie się powiodło i podejmowani zakładają kamizelki odblaskowe, nie jest istotne czy pojazd znajduje się już na lądowisku Faza-2 załadunku (brak interakcji z wrogiem): pojazd dojeżdża na lądowisko i pobiera ludzi w kamizelkach odblaskowych, osoby nie podejmowane mogą pozostać bez kamizelek (w ukryciu lub nie), lecz wszelka wymiana ognia na miejscu lądowiska w tej fazie jest zabroniona, nie istotne jest czy wróg w tym momencie zostanie wykryty, załadunek kończy się w momencie kiedy pojazd oddali się na odległość co najmniej 100m. Jeśli w czasie zabezpieczenia, na miejscu lądowiska znajduje się wykryty wróg, śmigło uznaje, że podjęcie jest zbyt ryzykowne i albo czeka do zabezpieczenia lądowiska, lub odlatuje - w zależności od ustaleń organizatora i kierowcy pojazdu. Po załadunku, na miejscu lądowiska, wymiana ognia z wrogiem może nastąpić na normalnych zasadach Osoby które podczas desantu mają na sobie odblaskowe kamizelki nie mogą prowadzić ognia ani się poruszać, z wyjątkiem czynności związanych z ich wejściem lub wyjściem z pojazdu. Niszczenie pojazdów: Niszczenie pojazdów/śmigieł odbywa się tylko i wyłącznie przez środki dostarczone przez organizatora. Zniszczony pojazd wyłącza światła awaryjne (w wypadku pojazdu z włączonym światłem pomarańczowym - nie wyłącza go). Zniszczony pojazd z pomarańczowym światłem ciągle stanowi osłonę balistyczną. Osoby wewnątrz takich pojazdów otwierają karty trafień i postępują zgodnie z nimi. Pojazd nie może się poruszać i po zakończeniu potyczki uznawany jest za zniszczony. Jeśli osoby wewnątrz nie opuszczą pojazdu w ciągu 10 minut uznaje się je za KIA. Uszkodzone śmigła dokonują natychmiastowego zrzutu w miejscu trafienia na standardowych zasadach (wraz ze wszystkimi przedmiotami in-game mogącymi znajdować się na pokładzie). Pamiętamy, że nawet zestrzelone śmigło może prowadzić skuteczny ostrzał z przeciwdziała, po zakończeniu zrzutu śmigło spada i rozbija się (odjeżdża). Zasady ogólne dot. pojazdów: Zabrania się opuszczania pojazdów bez zgody kierowcy. Zabrania się otwierania pojazdów bez zgody kierowcy. Zabrania się wbiegania bezpośrednio przed jadące pojazdy. Nakazuje się zachowanie zdrowego rozsądku przy przebywaniu w i dookoła pojazdów. Pojazdy poruszają się z maksymalna prędkością 30 km/h.
 8. sirwiz

  Repliki

  Ograniczenia mocy replik (pomiar z ustawionym systemem hop-up, może być przeprowadzony na kulkach o gramaturze realnie używanej przez gracza, w razie braku takiej możliwości pomiar przeprowadza się na kulkach 0.2g): CQB - do 1.14 J; Szturmowe - do 1.88 J; DMR - do 2.81 J (repliki z fizycznie zablokowanym trybem full auto oraz wyposażonę w optykę o powiększeniu minimum x2); Snajperskie - do 3.34 J (tylko repliki typu bolt action); Zespołowa broń wsparcia - do 2.32 J; Dopuszczalne jest zezwolenie na użycie silniejszych replik snajperskich/specjalnego przeznaczenia w zależności od ustaleń organizatora przy ogłoszeniu imprezy. Organizator może nie dopuścić repliki do symulacji z powodu zbyt daleko idących modyfikacji, znacząco odbiegających od jej realnego przeznecznia. Magazynki: CQB, szturmowe oraz snajperskie - real-, low- i mid-capy załadowane maksymalnie ilością kulek jak w realnym odpowiedniku. Nie ma żadnej możliwości użycia magazynków typu hi-cap. DMR - maksymalnie 15 sztuk. Nie ma żadnej możliwości użycia magazynków hi-cap. Snajperskie - jak w realnym odpowiedniku. Nie ma żadnej możliwości użycia magazynków hi-cap. Zespołowa broń wsparcia - repliki w rzeczywistości zasilane taśmą - 200, z magazynków - 100. Jeśli konstrukcja magazynka powoduje, że w magazynku są kulki, których nie da się wystrzelić (pozostają w podajniku) ilość załadowanych kulek można zwiększyć o tą wartość. Amunicja: Dopuszcza się przenoszenie dodatkowej amunicji luzem (poza dowolną liczbą magazynków). Dla replik CQB i szturmowych - 500 sztuk, DMR - 250 sztuk, snajperskich - 100 sztuk, zespołowej broni wsparcia - 1000 sztuk. Zabrania się pobierania amunicji od przeciwników, niezależnie od ich stanu.
 9. sirwiz

  Uczestnicy

  W grach mogą uczestniczyć jedynie osoby powyżej 18 roku życia. Dopuszcza się uczestnictwo graczy powyżej 16 roku życia za zgodą organizatora, w charakterze obserwatorów lub innej formie wyznaczonej przez organizatora (cywile, LARP, etc.). Uczestnicy gry muszą być każdorazowo poinformowani o charakterze uczestnictwa takich osób w grze.
 10. Zmiana brzmienia regulaminu w rozdizale III punkt 11.
 11. Publiczny regulamin moderacji I. Uwagi ogólne 1. Regulamin dotyczy grupy wszystkich administratorów i moderatorów forum, zwanej dalej "redakcją". 2. Oprócz niniejszego regulaminu, redakcję obowiązuje także regulamin forum. 3. W sytuacji sporu bądź różnicy zdań między członkami redakcji, obowiązuje zasada konsensusu. 4. Jeżeli konsensus nie zostanie osiągnięty, za obowiązujące zostaje uznane zdanie większości redaktorów. 5. Przez moderatorów, rozumiemy osoby posiadające na forum rangę "Super Moderator". 6. Przez administratorów, rozumiemy osoby które posiadają na forum rangę "Administrator". 7. Spis osób znajdujących się w redakcji forum, jest publiczny i możliwy do wglądu tutaj. II. Zadania 1. Do zadań członków redakcji należy dbałość o przestrzeganie regulaminu forum przez pozostałych użytkowników. Nadrzędną zasadą jest dobro ogółu użytkowników forum. 2. Decyzja o podjętych działaniach, czy też o podjęciu jakichkolwiek działań w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu leży wyłącznie w gestii redaktora, może jednak zostać oprotestowana i cofnięta post factum przez innych członków redakcji. 3. Do usuwania postów oraz tematów należy używać opcji "W rzeczywistości pozostawić odnośnik do obiektu" - pozwala to na weryfikację usuwanej treści przez Administrację, w celu rozpatrzenia zażaleń lub innych działań związanych z funkcjonowaniem forum. 4. Członkowie redakcji mają kategoryczny zakaz wykorzystywania swoich uprawnień w celach prywatnych, przeciwko innym użytkownikom. Szczególnie niedopuszczalne jest: - zamykanie tematów w których redaktor był stroną dyskusji w celu uniemożliwienia oponentowi odpowiedzi; - kasowanie postów nie łamiących regulaminu forum; - stosowanie gróźb użycia uprawnień wobec nie łamiących regulaminu użytkowników. 5. Członkowie redakcji, jako redakcja wypowiadają się w kolorze czerwonym, który jest dla nich zarezerwowany. Każdy post w dowolnym innym kolorze, musi być traktowany jak post ZWYKŁEGO użytkownika forum 6. Każde działanie redakcyjne na forum jest logowane, zapis loga jest dostępny dla administratorów. 7. Redaktor nawet wypowiadając się jako zwykły użytkownik musi dbać o dobro forum, jego wizerunek i nie może dążyć do zaognienia sporów lub dyskusji. 8. Redaktor który rażąco złamał regulamin forum, automatycznie przestaje być redaktorem i powraca do statusu zwykłego użytkownika. 9. Zabrania się publicznego dyskutowania z decyzją moderatora, wszelkie zażalenia należy kierować bezpośrednio do administracji forum. III. Administracja 1. Administrator nie jest moderatorem 2. Administrator skupia się na sprawach technicznego działania forum, oraz na nadzorowaniu oraz powoływaniu i odwoływaniu Super Moderatorów. 3. W wyjątkowych i nagłych wypadkach administrator może interweniować jako moderator. Decyzja administratora jest ostateczna. 4. Super Moderator zostaje powołany przez Administratora, z grona osób wyróżniających się w środowisku, po zasięgnięciu opinii innych redaktorów. 5. Skargi na działanie redaktorów, należy składać bezpośrednio Administratorowi, który po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i wysłuchaniu stron podejmuje ostateczną decyzję, dotyczącą sprawy, o czym informuje wszelkie zainteresowane strony.
 12. W związku z rozrastającymi się sygnaturami na forum zostały wprowadzone pewne ograniczenia. 1/ Sygnatury mogą zawierać jedynie tekst i znaczniki bbcode 2/ Sygnatura może mieć maksymalnie 2 linie i 200 znaków 3/ Musi spełniać, wszelkie inne wymogi zawarte w regulaminach KPASG.net Prosimy o weryfikacje swoich sygnaturek
 13. Zostaje usunięty punkt 2 w rozdziale IV w brzmieniu
 14. Preambuła Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujących dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporządkowany. Stanowi nakreślenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dotąd stosowanych, jako, że airsoft'em zajmują się wyłącznie ludzie uczciwi, przestrzegający zasad fair play, którym przyświeca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i dla których nie jest podstawowym celem osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę oraz uzyskanie jak największej ilości trafień, czy też wykazanie w jakikolwiek inny sposób wyższości nad innymi miłośnikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, ułatwi ich konsekwentne przestrzeganie, a także ustandaryzuje airsoft na terenie całego kraju. Airsoft jest także źródłem pozyskiwania nowych znajomych i przyjaciół. Służy także umacnianiu wzajemnej życzliwości w poczuciu równości wszystkich miłośników. W airsoft nie ma miejsca na okazywanie jakichkolwiek niechęci wynikających z przynależności narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych. Niedopuszczalnym jest zatem wykorzystywanie airsoft do głoszenia czy prezentowania jakichkolwiek niechęci wobec jakiejkolwiek grupy jego miłośników. Część ogólna Podstawowe pojęcia Airsoft - jest to zabawa polegająca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft łączy się z hobby związanym z posiadaniem jednej lub więcej sztuk broni ASG, umundurowania i oporządzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft. Walki airsoft - są to spotkania, w których dwie lub więcej grup toczą pomiędzy sobą symulowane walki, które mogą być oparte na scenariuszach, używając przy tym broni ASG i amunicji ASG. Broń ASG - są to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materiału, w skali 1:1 lub innej, miotające amunicję ASG za pomocą słupa sprężonego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG. Broń ASG może być powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna. Amunicja ASG - są to kulki z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm, masie nie przekraczającej 0,33 g, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG. Gracz airsoft - jest to osoba, która uczestniczy w walkach airsoft, podczas których posiada broń ASG oraz respektuje podstawowe zasady obowiązujące w airsoft. Teren walk airsoft - jest to ściśle określony teren, na którym toczą się walki airsoft. Teren powinien być, w miarę możliwości, oznaczony i zabezpieczony przed wejściem na niego osób postronnych. Prowadzenie walk na określonym terenie powinno być uzgodnione z jego właścicielem lub zarządcą. O prowadzeniu walk airsoft na określonym terenie powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe. Strefa bezpieczeństwa - miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbierają się wyeliminowani gracze, bądź inne osoby nie uczestniczące w walce. W strefie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG. Część szczegółowa I. Zasady bezpieczeństwa Środki ochrony oczu: Wszyscy gracze airsoft dokładają najwyższej staranności, by spotkania i walki airsoft były pozbawione jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych. Każdy gracz airsoft zobowiązany jest posiadać w trakcie walk airsoft środki ochrony oczu, jako organu najbardziej narażonego na uszkodzenia. Środki ochrony oczu powinny być wytrzymałe na postrzał z amunicji ASG z bliskiej odległości, ze wszelkiego typu broni ASG. Każdy gracz airsoft, w przypadku wątpliwości dotyczących skuteczności stosowanych środków ochrony oczu, zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wytrzymałości, polegającego na oddaniu strzału / serii strzałów, do mającego mieć zastosowanie środka ochrony, z bliskiej odległości, z najmocniejszej, dostępnej broni ASG. W szczególności dotyczy to środków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne niż do airsoft. Środki ochrony oczu muszą być założone przez uczestnika airsoft przez cały czas trwania walk airsoft. Zdjęcie środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa. Gracz airsoft, który zdejmie środki ochrony oczu poza strefą bezpieczeństwa, może być upomniany przez każdego z pozostałych graczy. Nie zastosowanie się do upomnienia bądź ponowne upomnienie, stanowi podstawę do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft. Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających W trakcie trwania walk airsoft obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Spożywanie alkoholu jest dopuszczalne wyłącznie po ogłoszonym zakończeniu wszystkich walk airsoft. Uczestnik walk airsoft, spożywający w trakcie ich trwania alkohol lub używający środków odurzających, może być natychmiast i nieodwołalnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem materialnym: Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez organizatora walk. Szczególnemu sprawdzeniu winny podlegać następujące elementy: istnienie ukrytych dziur, jarów, załomów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników, istnienie przedmiotów (wystające pręty, potłuczone szkło itp.) mogących stanowić zagrożenie dla uczestników, dostępność terenu dla osób trzecich, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tychże osób, miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości, w widoczny sposób. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem formalnym: uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyją własność stanowi teren tychże walk, lub pod czyim znajduje się zarządem i uzgadnia możliwość prowadzenia tam walk, dodatkowo, o walkach airsoft powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe (policja, straż leśna itp.), informując przy tym, na czym te walki polegają. Inne środki ochrony i bezpieczeństwa: Na miejscu walk airsoft powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze. Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdować się jakikolwiek środek łączności zewnętrznej (np. telefon komórkowy) dla możliwości wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia środków łączności zewnętrznej spoczywa na organizatorze. Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: hełmy, kaski, nałokietniki, nakolanniki, rękawice ochronne, ochraniacze na zęby, są zalecane do stosowania. Ich używanie leży w gestii uczestnika. II. Zasady związane z zachowaniem porządku publicznego oraz obowiązujących norm prawnych Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywać się z użyciem pokrowców, opakowań lub w inny sposób, zabezpieczający broń ASG przed widokiem publicznym. Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne użycie broni ASG w miejscu publicznym może być uznane za naruszanie zasad airsoft i powodować wykluczenie dopuszczającego się tego gracza airsoft ze wszelkich spotkań i walk airsoft. Noszenie mundurów i oporządzenia używanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym ( mundury i wyposażenie, a także symbole i oznaczenia, zastrzeżone dla określonych formacji, takich jak: wojsko, policja itp.). III. Zasady używania broni białej w ASG Broń biała (noże, sztylety, bagnety ) mogą, za zgodą pozostałych uczestników, stanowić część umundurowania lub wyposażenia gracza airsoft. Zabronione jest używanie broni białej podczas walk airsoft, poprzez jej dobywanie w jakimkolwiek celu. Uczestnik, który dobywa broni białej podczas walk airsoft może być natychmiast i w sposób nieodwołalny wykluczony z dalszych walk airsoft. Dobywanie broni białej może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa i wyłącznie w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu uczestników. IV. Zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki Używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki jest niedopuszczalne w walkach airsoft, za wyjątkiem zapisu punktu 2. W wyjątkowych przypadkach, gdy organizator walk airsoft dopuści używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki, powinno to się odbywać w sposób kontrolowany, wykluczający możliwość zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Organizator określa zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki w opublikowanym przez siebie regulaminie walk airsoft. V. Zasady uznawania trafień, zachowania się trafionych Trafienie w każdą część ciała, uznaje się jako wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft. Trafiony uczestnik sygnalizuje fakt trafienia poprzez uniesienie obu rąk do góry i okrzyk "dostałem". Dopuszczalne jest pominięcie unoszenia rąk i okrzyku w sytuacjach, kiedy takie zachowanie może ujawnić skryte działanie osoby, która oddała celny strzał. Trafiony gracz pozostaje w miejscu trafienia. Trafiony gracz przyjmuje taką pozycję, by fakt jego wyeliminowania był oczywisty oraz by jego pozycja nie utrudniała walk airsoft pozostałym uczestnikom. Trafiony gracz może przemieścić się do strefy bezpieczeństwa dopiero wówczas, gdy w rejonie, gdzie został trafiony, nie toczą się już żadne działania, a przejście do strefy bezpieczeństwa nie będzie odbywało się przez rejon innych działań. Trafiony gracz szczególnie dba o to, by nie przeszkadzać lub nie utrudniać walk airsoft innym uczestnikom. Nie przyznawanie się do otrzymanych trafień jest naruszeniem podstawowego kanonu, na jakim opiera się airsoft - kanonu uczciwości. Gracz airsoft, który uporczywie i w sposób ewidentny unika przyznawania się do otrzymanych trafień, nie jest mile widziany w środowisku airsoft. W związku z tym może zostać wykluczony z udziału we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft. Trafiony uczestnik od chwili zasygnalizowania trafienia, zachowuje pełne milczenie. Nie jest dopuszczalne porozumiewanie się w sposób bezpośredni, przy użyciu środków łączności, ani w żaden inny sposób, z pozostałymi uczestnikami, zarówno biorącymi udział w dalszych walkach airsoft, jak i uczestnikami, którzy zostali także trafieni. Zakaz porozumiewania się przestaje obowiązywać w strefie bezpieczeństwa, jednkaże porozumiewanie się może następować wyłącznie z osobami znajdującymi się w tejże strefie. Trafiony uczestnik, od chwili zasygnalizowania trafienia, nie oddaje strzałów z żadnej broni ASG i w żadnym celu. Zakaz ten dotyczy również uczestników znajdujących się w strefie bezpieczeństwa. Szczególnie niedopuszczalne jest przekazywanie jakichkolwiek informacji pozostałym w walce uczestnikom. Przekroczenie tej zasady może spowodować natychmiastowe i bezwzględne wykluczenie gracza z dalszych walk airsoft. Trafienie w broń ASG używaną przez gracza uważa się, za wyeliminowanie tejże broni z dalszej walki airsoft. Gracz, którego broń została wyeliminowana, nie może strzelać z niej do końca starcia, w którym nastąpiło wyeliminowanie. Dopuszcza się możliwość korzystania z broni ASG posiadanej przez wyeliminowanego, innego uczestnika. Przejęcie broni ASG wyeliminowanego uczestnika może nastąpić wyłącznie w tym miejscu, w którym został on wyeliminowany. Wyczerpanie się amunicji ASG, nie skutkuje wyeliminowaniem gracza z walki airsoft. Gracz, któremu wyczerpała się amunicja, pozostaje nadal w walce. Organizator walk airsoft może ustalić inne zasady uznawania trafień. W przypadku braku ustalenia innych zasad uznaje się za obowiązujące, podane w niniejszym zbiorze. VI. Zasady korzystania ze środków łączności Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich środków łączności. Organizator walk airsoft może zastrzec na swój użytek określone przez siebie kanały. Nie mogą one być używane przez pozostałych uczestników. VII. Zasady organizowania walk airsoft - regulaminy Walki airsoft, zwane dalej "imprezami", o charakterze zorganizowanym i o zasięgu ogólnopolskim, powinny być opatrzone, przygotowanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomości, Regulaminem Imprezy. Z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa, organizator ma prawo do swobodnego określania zasad obowiązujących w trakcie trwania imprezy. Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie, pod rygorem usunięcia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów. VIII. Sprawy inne Żaden gracz airsoft nie może być dyskryminowany z powodu rodzaju i typu posiadanej broni ASG, umundurowania i wyposażenia. Jednakże każdy gracz airsoft dba o to, by jego umundurowanie i wyposażenie nie odbiegało w rażący sposób od norm umundurowania i wyposażenia powszechnie uznanych i przestrzeganych w airsoft, a także od przyjętego przez organizatorów klimatu rozgrywki (w tym sensownosci scenariusza). Miłośnikiem i sympatykiem airsoft może być każda osoba, bez względu na wiek, płeć i rasę. W spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadkach szczególnych, w spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców / opiekunów, według ustalonego wzoru. IX. Postanowienia końcowe Niniejszy zbiór zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu. Stosowanie określonych w niniejszym zbiorze zasad, stanowi dbałość o rozwój airsoft w Polsce, poszanowania dla całego środowiska airsoft, a także dla panujących w tym środowisku dobrych obyczajów. Z tego względu, zbiór niniejszy stanowi zbiór zasad obowiązujących w środowisku airsoft w Polsce i zwany jest umownie "Prawem ASG". Stworzenie niniejszego zbioru ma służyć ujednoliceniu zasad stosowanych w całym środowisku airsoft. Niniejszy zbiór opracowany został na podstawie istniejących dotychczas i ogłoszonych zasad oraz na podstawie wypowiedzi wielu osób ze środowiska airsoft. Twórcy zaznaczają, iż dołożyli wszelkich starań, by ten zbiór zapewnił równe szanse dla wszystkich miłośników airsoft i pozwolił zapobiec wszelkim sporom i nieporozumieniom. Znak poparcia Jeśli popierasz i stosujesz się do powyższych spisanych zasad zwanych "Prawem ASG", zamieść poniższy button u siebie na stronie. Przyczynisz się tym samym do rozpowszechniania dobrych zwyczajów w świecie airsoftu i nietylko! Źrodło: http://wmasg.pl/pl/articles/show/315
 15. o cóż, trudno tworzyć zasady do flame'a bo flame z definicji jest bez zasad, więc może wypunktuję kilka rzeczy o których powinniście pamiętać, jeśli zechcecie coś napisać w tym dziale. 1. Róbta co chceta. Modzi/Admini raczej tu nie zaglądają będąc w roli Modow/Adminów, ale już będąc w roli użytkownika jak najbardziej, aczkolwiek... 2. Żadnych wycieczek osobistych, religijnych czy rasowych. Jak któryś z modów zobaczy coś takiego, nie ma przeproś. Bany lecą. To forum trzymające minimalny poziom. Nadal. 3. Oczekuję, że mimo wszystko prezentujecie jakiś poziom intelektualny, wiec starajcie się pisać z klasą. Podwórkowe odzywki zostawcie na podwórku. 4. Flamewars z innych tematów będzie wydzielany tutaj. 5. Widocznośc tego podforum, będzie przydzielana wg stażu na forum, ilości postów lub uznaniowo, po wysłaniu PW do administracji z uzasadnioną prośbą, o przydział do tej elitarnej grupy internetowych łoriorów. 6. Aby napisać nowego posta, lub odpowiedź w wydzielonym temacie trzeba będzie spełniać odpowiednie kryteria stażu i ilości postów na forum To tyle. dziekuję za uwagę Automatyczny awans do grupy umożliwiającej pisanie i przegląd działu FLAMEWAR uzyskujecie po roku od rejestracji lub 50 napisanych na forum postach.
 16. 1. W treści ogłoszenia muszą znajdować się następujące informacje: stan przedmiotu, orientacyjna/proponowana cena, kontakt oraz, w miarę możliwości, zdjęcia przedmiotu. 2. Obowiązuje zasada "Jeden użytkownik - jeden temat". Jeśli masz do sprzedania wiele przedmiotów w tej samej części komisu załóż jeden temat. 3. Ogłoszenia winny być umieszczane w odpowiednim dziale forum Handel. Dozwolone jest zakładanie po 1 temacie w odpowiednim subform jeśli sprzedawany asortyment tego wymaga. 4. Sprzedający decyduje komu, kiedy, i za ile sprzeda, i tylko on może pisać "zarezerwowane". Jeśli chcesz zarezerwować produkt do zakupu w terminie późniejszym napisz PW do sprzedającego. 5. Niedozwolone jest przesadne wyróżnianie swoich ogłoszeń wielkością, kolorem lub pogrubieniem czcionki. Moderatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretacji słowa "przesadne". 6. Ogłaszać się mogą jedynie osoby prywatne i/lub ekipy. Zakazane są ogłoszenia o charakterze komercyjnym - sklepy/serwisy/firmy. Ogłoszenia takie muszą być konsultowane przez administrację tego forum - http://kpasg.net/showgroups.php. 7. Jeśli ogłoszenie się zdeaktualizuje należy napisać w swoim wątku odpowiednią informację. Wątek zostanie skasowany. Informację o zdeaktualizowaniu zamieszcza jedynie założyciel wątku. 8. Ogłoszenia będą kasowane automatycznie po upływie miesiąca od ostatniej aktywności. 9. Dozwolone jest podbijanie ogłoszeń, lecz nie wcześniej niż po upływie 7 dni od jakiejkolwiek aktywności w wątku. Po wpisie w poniedziałek następny może być dopiero w następny poniedziałek (nie w niedzielę!). Podbijanie to jakikolwiek dopisek nie mający istotnego wpływu na treść oferty. 10. Kolor czerwony zastrzeżony jest dla moderatorów. 11. Jeśli przedmiot na sprzedaż jest na allegro lub innym miejscu w sieci nie wystarczy podanie samego linka - ogłoszenie musi spełniać również pozostałe punkty regulaminu. 12. Ogłoszenia nie spełniające powyższych wymogów będą kasowane nieodwołalnie i bez ostrzeżeń. Użytkownicy nie będą informowani w żaden sposób o usunięciu wątku. 13. Nazwy tematów winny w skrócie określać zawartość ogłoszenia w przypadku części model GB, w przypadku oporządzenia kolor, w przypadku replik ich modele. 14. Wszelkie zmiany w ogłoszeniu, należy umieszczać poprzez edytowanie swojego posta z ogłoszeniem (opcja EDYTUJ w dziale handel, nie posiada ograniczeń czasowych lub ilościowych).
 17. Polityka awatarów. 1. Każdy użytkownik, może posiadać dowolny avatar, spełniający aktualne wymogi techniczne forum (rozmiar, format, wielkość). 2. Avatary drastycznie odbiegające od tematyki i wyglądu forum, mogą zostać usunięte. 3. Mile widziane jest, aby użytkownik posiadał w awatarze lub w profilu wyraźnie rozpoznawalną twarz.
 18. Regulamin galerii KPASG 1. Administracja KPASG, udostępnia użytkownikom Galerię KPASG (nie mylić z albumami prywatnymi w profilu) na zdjęcia formatu JPG, JPEG, GIF, PNG oraz multimedia WMF i AVI (najlepiej w kompresji DIVX) lub linki do materiałów zapisanych w popularnych serwisach streamingu wideo np. Youtube. 2. Użytkownicy galerii, mogą dodawać jedynie materiały nie naruszające regulaminu KPASG, do których posiadają prawa autorskie. Wyjątkiem są linki do materiałów zewnętrznych np. Youtube, które muszą być zgodne z polityką danego serwisu i regulaminem KPASG, kwestię praw autorskich w tym wypadku rozstrzyga administrator odpowiedniego serwisu zewnętrznego. 3. Maksymalny rozmiar przesłanego pliku to 20 MB. 4. Maksymalny wymiar grafik to 3000 x 3000 px, a wideo 960 x 960 px. 5. Użytkownicy mogą stworzyć nielimitowaną liczbę galerii prywatnych (określając prawa wglądu do niej), jednak ich całkowity rozmiar nie może przekroczyć 50 MB (w wyjątkowych przypadkach wartość ta może zostać zwiększona na prośbę użytkownika). 6. Każdy użytkownik może dodać zdjęcia i/lub multimedia do galerii publicznych. Ilość przesłanego materiału do galerii publicznych nie wpływa na limit pojemności galerii prywatnych. Jednak aby stworzyć nową kategorię w galeriach publicznych wymagana jest informacja o jej nazwie i zawartości do jednego z supermoderatorów lub administratorów forum. Lista dostępna pod adresem - http://kpasg.net/showgroups.php 7. Administracja forum zastrzega sobie prawo do usunięcia grafik i multimediów bez podania przyczyny. 8. Użytkownicy galerii w celu oglądania wideo, powinni mieć zainstalowane na komputerze odpowiednie kodeki audio-wideo (kodeki zalecane do kompresji i odtwarzania - http://www.dobreprogramy.pl/DivX,Program,Windows,13280.html). 9. Administracja nie odpowiada za źle skompresowane pliki i brak możliwości ich odtworzenia przez użytkowników forum. Regulamin albumów użytkownika 1. Administracja udostępnia użytkownikom, możliwość przesyłania grafik do albumów użytkownika w profilu. 2. Maksymalny wymiar obrazka to 800 x 800 px. 3. Maksymalny rozmiar obrazka to 400000 bajtów (390 kB). 4. Obrazki te można wstawiać do galerii teamów. 5. Całkowita ilość grafik w albumie użytkownika nie może przekroczyć 40. 6. Przesłane grafiki nie mogą naruszać regulaminu KPASG. 7. Administracja forum zastrzega sobie prawo do usunięcia grafik bez podania przyczyny.
 19. I. ZASADY OGÓLNE 1. Zabrania się umieszczania treści pornograficznych, drastycznych, i innych uznanych powszechnie za nieetyczne oraz linków o wymienionej tematyce, a także spamu 2. Problemy techniczne oraz propozycje i sugestie związane z funkcjonowaniem Forum zgłaszamy do administratora lub moderatorów na PW (prywatna wiadomość), e-mail, lub poprzez odpowiedni dział forum (Forum techniczne) 3. Wszelkie problemy prywatne rozwiązujemy przy użyciu PW (prywatna wiadomość) lub e-mail 4. Zarejestrować się na forum mogą osoby które ukończyły 14 rok życia, przypominamy, że minimalna granica wieku do uczestnictwa w grach airsoftowych to 16 lat, za zgodą rodziców. 5. Żadna informacja zamieszona na KPASG.net nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na KPASG.net i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi. 6. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na KPASG.net stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. II. PISANIE POSTÓW i UMIESZCZANIE GRAFIK 1. Zawsze wypowiadaj się na temat, w sposób zgodny z zasadami polskiej pisowni 2. Wypowiedzi umieszczaj w odpowiednim dziale forum 3. Zanim stworzysz kolejny temat, upewnij się, czy nie był już poruszany na forum 4. Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść 5. W treści postu bądź precyzyjny, umieszczaj dokładne i zwięzłe informacje dotyczące danego problemu 6. Nie formatuj niepotrzebnie tekstu, unikaj pogrubionej czcionki, dużego i ogromnego rozmiaru oraz kolorowania; nie pisz WIELKIMI literami. 7. Chcąc zareklamować stronę, produkt lub też zbierać informacje od użytkowników, należy otrzymać zgodę Administratora. W przeciwnym wypadku takie działania skutkowały będą usunięciem postów oraz zablokowaniem użytkownika. 8. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści lub grafiki na łamach KPASG.net oświadcza, że jest ich autorem lub posiada do nich prawa autorskie. W wypadku cytowania, podaje źródło wraz z ewentualnym linkiem. III.ZASADY DYSKUSJI: Nie należy umieszczać komentarzy, które: 1. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); 2. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.); 3. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.); 4. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego); 5. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); 6. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego); 7. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.). Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które: 8. są bezpośrednimi atakami na interlokutorów 9. zawierają linki do prywatnych stron www nie związanych z airsoftem lub tematem dyskusji 10. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe 11. są reklamami (z wyłączeniem działu Oferty komercyjne) 12. są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem 13. nawołują do agresji 14. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej IV. Zasady szczególne, imprezy, ekipy i formacje 1. Na łamach KPASG dozwolone jest ogłaszanie imprez i walk airsoft odbywających się wyłącznie na terenach bezpiecznych i zabezpieczonych (nie narażających bezpośrednio zdrowia zarówno uczestników, jak i osób postronnych), oraz dopuszczających udział osób powyżej 18 lat lub w drodze wyjątku, za pozwoleniem prawnych opiekunów osób od lat 16. V. Użytkownicy 1. Użytkownicy zobowiązują się do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji, a także gdziekolwiek indziej na KPASG.net. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości tych danych administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika z KPASG.net. 2. Jedna osoba może posiadać tylko JEDNO konto na KPASG.net. Konta osób posiadających więcej niż jedno konto na KPASG.net są usuwane. 3. Hasło użytkownika jest kluczem dostępu na stronę. W interesie użytkownika leży zachowanie go w tajemnicy przed osobami trzecimi. 4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z KPASG.net w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, zasadami przyjętymi na KPASG oraz Netykietą, stanowić może to dla administracji podstawę do natychmiastowego zamknięcia KPASG.net dla danego użytkownika oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo. 5. Zabrania się wykorzystywania KPASG.net do własnych celów komercyjnych i promocyjnych bez zgody administracji. 6. Zabrania się prowadzenia politycznej, religijnej lub rasistowskiej propagandy. 7. Użytkowanie forum jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KPASG.net - zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.( Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.) 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przetwarzanie podanych przez niego danych na KPASG.net przez administrację. VI. Odpowiedzialność KPASG.net i użytkowników 1. Użytkownicy, którzy zapisują materiały z KPASG.net, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownicy KPASG.net ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów. 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem KPASG.net, ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na KPASG.net treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania KPASG.net, bądź innych stron dostępnych przez odnośniki ze strony KPASG.net, ani z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez Redakcję w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną przez użytkowników KPASG.net. 3. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do KPASG.net oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na KPASG.net, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej. 4. Użytkownik KPASG.net, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu KPASG.net lub w systemie służącym do przesyłania KPASG.net, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia. VII. Dostępność i funkcjonowanie KPASG.net 1. Administracja KPASG.net nie udziela gwarancji nieprzerwanej dostępności KPASG.net, ani żadnej innej gwarancji dotyczącej jej dostępności oraz jakości jej przekazu i odbioru. Administracja zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia KPASG.net w części lub w całości na takie okresy, jakie będzie uważała za stosowne według własnego uznania. 2. Administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania powodu dostępu do KPASG.net, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich użytkowników, w takim zakresie jaki będzie uważała za stosowny według własnego uznania. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika forum. Użytkownicy nie przestrzegający regulaminu będą karani poprzez: - ostrzeżenie i punkty ostrzeżeń, zgromadzenie 10 punktów skutkuje czasowym zakazem pisania, - w rażących przypadkach naruszenia regulaminu użytkownik zostanie natychmiast wydalony z forum. 2. Administratorzy oraz moderatorzy mają prawo do kasowania, przenoszenia i edycji tematów i postów, które naruszają regulamin. Nie są przy tym zobowiązani do uzasadniania własnych działań. 3. Ponadto obowiązują na forum szczegółowe zasady działów, umieszczone w odpowiednich forach oraz inne przepisy szczegółowe umieszczone w tym dziale. 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na łamach KPASG.net. Zamieszczenie na KPASG.net nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie z KPASG.net po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
×
×
 • Create New...