Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/28/2019 in all areas

  1. 3 points
    TRI to dobra firma produkująca cywilne radia udające radia militarne. Funkcjonalność nawet nie zbliża się do urządzeń wojskowych, ale jak ma tylko wyglądać to spokojnie możesz brać. Jak @Whisky napisał wyżej, za 10% tej ceny będziesz miał radio o porównywalnej (a w większości przypadków nawet większej) funkcjonalności.
  2. 1 point
    https://www.facebook.com/KPASG/ Zapraszamy do polubienia
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00

Announcements

×
×
  • Create New...